Cenik

Ta cenik se uporablja za storitve, ki v skladu s splošnimi pogoji družbe ne sodijo med storitve v okviru sklenjene pogodbe o posredovanju in je priloga k splošnim pogojem.

Dodatne storitve nepremičninske družbe (v primeru, da ne gre za pogodbo o posredovanju) so:

SESTAVA KUPOPRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO S STRANI UNIV. DIPL. PRAVNIKA:

1% od vrednosti nepremičnine + 22 % DDV

PRAVNO SVETOVANJE, PRIDOBIVANJE DOKUMENTACIJE:

80,00 EUR za vsako načeto uro + 22% DDV

OSTALE STORITVE, V PRIMERU, DA STRANKA NE SKLENE POGODBE O POSREDOVANJU:

50,00 EUR za vsako načeto uro + 22% DDV + kilometrina

OGLAŠEVANJE NEPREMIČNIN (PAVŠALNA CENA VSEH STORITEV IN STROŠKOV ZA OGLAŠEVANJE ENE NEPREMIČNINE):

200,00 EUR + 22% DDV + medijski stroški

V vseh primerih nosi naročnik še stroške morebitnih sodnih in upravnih taks.