Pravne storitve

  • sestava pogodb (prodajnih, najemnih in ostalih pogodb v zvezi z nepremičninami)
  • po dogovoru tudi sestava drugih civilnopravnih ali gospodarskih pogodb
  • pridobivanje dokumentacije, potrebne za prodajo oz. nakup nepremičnine
  • reševanje primerov, ko so originalne pogodbe izgubljene
  • pravno svetovanje pri prodaji in nakupu nepremičnine
  • davčno svetovanje in zastopanje v zvezi s prodajo in oddajo nepremičnin
  • svetovanje v zvezi s hipotekami in reševanje hipotekarnih bremen