Storitve za prodajalca

 • preverimo pravno in dejansko stanje vaše nepremičnine
 • po potrebi svetujemo in pomagamo pri pridobivanju morebitnih manjkajočih dokumentov
 • svetujemo pri oblikovanju tržne cene vaše nepremičnine
 • po premišljeni strategiji jo oglašujemo v različnih medijih
 • ponudimo jo našim kupcem
 • organiziramo oglede s potencialnimi kupci
 • posredujemo pri pogajanjih o prodaji vaše nepremičnine s potencialnim kupcem
 • naš univerzitetni diplomirani pravnik, sprecializiran za nepremičninske posle, sestavi prodajno pogodbo
 • strokovno pomagamo pri izvedbi prodajnih postopkov (izpolnitev formularjev za FURS, prijava pogodbe na FURS in overitev podpisov na pogodbi pri notarju…)
 • v sefu hranimo originalno prodajno pogodbo in poskrbimo za pravočasno in zanesljivo dostavo pogodbe k notarju v primeru kupčevega hipotekarnega bančnega kredita
 • vodimo prevzem nepremičnine in sestavimo prevzemni zapisnik
 • izvedemo prenos naročniških razmerij (upravnik, elektro, energetika...) v primeru prodaje nepremičnine